Nyhedsarkiv >Skål for Vandets Dag

Nyhed

Skål for Vandets Dag

herning vand prikker

22. marts 2024

Den 22. marts er en vig­tig dag for os som vand­sel­skab. Det er nem­lig dagen, hvor vi fejrer Vandets dag, som er en årligt til­ba­ge­ven­den­de begi­ven­hed grund­lagt af FN til­ba­ge i 1992. 

Dagen sæt­ter fokus på og hyl­der det rene drik­ke­vand – noget vi her i Danmark er så pri­vil­e­ge­re­de at kun­ne tap­pe direk­te fra hanen. Sådan er det ikke ret man­ge ste­der, og vi skal der­for sæt­te pris på og ikke mindst pas­se rig­tig godt på vores grund­vand, så vi også i man­ge år frem­over ved hjælp af en ret sim­pel vand­be­hand­ling har rent og sundt drikkevand. 

For os, der arbej­der med vand til dag­lig, er det at pas­se på van­det en selv­føl­ge, men i år valg­te vi alli­ge­vel at benyt­te Vandets Dag til lige at min­de hin­an­den om, hvor livsvig­tigt vores rene vand er. Derfor sat­te vi i dag hin­an­den stæv­ne i Løvbakkerne nord for Herning, hvor vores nye vand­værk Løvbakkernes Vandværk efter pla­nen står klar i 2027. Vi fik set den fysi­ske pla­ce­ring af vand­vær­ket, vi smag­te på råvan­det direk­te fra en af vores bor­in­ger, og vi mulig­hed for at se, hvor sim­pel en ren­se­pro­ces vores råvand går igen­nem for at bli­ve til drik­ke­vand, da vi skul­le lave vores eget minivandværk. 

Seancen blev slut­tet af med en fæl­les­skål – i vand natur­lig­vis – for vores rene vand.