Samarbejde mellem Herning Vand og Verdo Varme gavner forbrugerne

Herning 04.03.2022

Verdo Varme og Herning Vand har indgået aftale om, at Verdo lejer sig ind på Herning Vands netværk til at transportere data fra fjernaflæste varmemålere. Aftalen medvirker til, at begge forsyningsselskaber kan holde omkostninger nede. I fremtiden vil selskaberne øge samarbejde mellem digitalisering og bæredygtighed i lokalområdet.  

Det ene forsyningsselskab hjælper det andet, når Herning Vand åbner for sit netværk, så Verdo Varme i fremtiden kan benytte netværket til at transportere data fra sine fjernaflæste varmemålere.

Vi glæder os over godt samspil med Verdo Varme til glæde og gavn for vores fælles kunder,” siger Niels Møller Jensen, direktør for Herning Vand.

Herning Vand er en foregangsvirksomhed til at styrke digitaliseringen og den bæredygtige udvikling i lokalområdet. Som nye i Herning er det naturligt for os at tage en dialog med nogle af de etablerede virksomheder om, hvor vi kan hjælpe hinanden. Derfor er vi glade for, at vi har fundet en fælles løsning. Det giver god værdi for kunderne og os, ” siger Brian Seeberg, direktør for Energi og Forsyning i Verdo.

Deler netværk

I 2017 investerede og udrullede Herning Vand i et netværk til at hjemtage data, det vil sige at transportere data fra forbrugsmålere hos boliger og virksomheder til et datacenter med henblik på at digitalisere forløbet med at aflæse og afregne forbruget. Investeringen blev foretaget i forbindelse med, at Herning Vand stod over for en opgradering af fjernaflæste forbrugsmålere.

Verdo’s nuværende fjernaflæsningssystem skal opgraderes, og Verdo har derfor gennemført et udbud på et nyt fjernaflæsningssystem, hvor samme leverandør som har leveret til Herning Vand endte med at vinde kontrakten.

I stedet for at investere i sit eget netværk henvendte Verdo sig til Herning Vand om muligheden for at benytte det eksisterende netværk.

Vi stod i en situation, hvor vi havde brug for et netværk af samme type som det, Herning Vand allerede havde sat op. 80 % af vores varmeforsyningsområde er det samme som vandforbrugernes, og derfor gik vi i dialog om at leje os ind på netværket, og her har vi fundet en løsning, som er til gavn for forbrugerne. Samlet set kommer det kunderne til gode, at der kun er ét netværk til at transportere data,” forklarer Brian Seeberg.

Godt samspil

Uden en lejeaftale skulle Verdo investere i sit eget netværk, og det ville fordyre projektet om at opgradere de fjernaflæste målere. Herning Vand ville gerne udleje plads på sit netværk, da indtægten giver mulighed for at reducere omkostningerne for vandkunderne. Netværket består af 170 master og sendere i det offentlige rum, som sender data til et datacenter. Da kun ca. 20% af Verdo’s varmekunder ikke er dækket af det fælles netværksområde, skal Verdo foretage en mindre investering for at dække den resterende del af forsyningsområdet. Aftalen er trådt i kraft, og netværket bliver benyttet fra marts, hvor Verdo går i gang med et pilotprojekt for opgradering af fjernaflæste varmemålere i Fasterholt.

Samarbejde bliver styrket

Forsyningssektoren står i en situation med forandring inden for digitalisering og krav til øget bæredygtighed, og her vil de lokale selskaber arbejder sammen om fælles løsninger.

Aftalen markerer et skift i vores samarbejde. Vi har mange fælles interesser, og i fremtiden vil vi engagere os endnu mere i, at fælles grønne og digitale løsninger gavner byens forbrugere og erhvervsliv og på den måde bidrage til udviklingen i Herning,” siger Brian Seeberg.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås ved at kontakte Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo eller Niels Møller Jensen, Adm. Direktør, Herning Vand

Brian Seeberg                                                   Niels Møller Jensen
Mobil: 2428 6401                                            Mobil:  3091 6641
Mail: bse@verdo.com                                     Mail: nmj@herningvand.dk

 

Fakta

Verdo Varme og Herning Vand dækker 80 % af samme forsyningsområde i Herning og omegn.
Herning Vand har i 2017 etableret et netværk til at sende forbrugsdata til et datacenter.
Data registreres på datacenter som ”anonyme data”, hvor Verdo Varme får adgang til data helt adskilt fra Herning Vand. Data håndteres i overensstemmelse med gældende GDPR-regler.


Aftalen blev i dag underskrevet ved en lille seance hos Herning Vand

Tilstede var projektgruppen bag aftalen samt direktørerne for de to selskaber.

Aftalen underskrives af Niels Møller Jensen, Adm. direktør hos Herning Vand og Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo

Der gives håndslag på aftalen.

Projektgruppen består af (fra venstre mod højre):

  • Brian Uhre Lasse, Teamleder Kundeservice hos Herning Vand
  • Kurt Ry Nowack, Projektleder hos Herning Vand
  • Niels Møller Jensen, Adm. Direktør hos Herning Vand
  • Brian Seeberg, Divisionsdirektør, Energi og Forsyning hos Verdo Varme
  • Klaus Skovgaard Lauritsen, Afdelingsleder hos Verdo Varme, Herning
  • Karsten Randrup, Fjernvarmechef hos Verdo Varme
  • Fraværende var Poul Schlosser, Administrationschef hos Herning Vand