Nyhedsarkiv >Rent vand igen

Nyhed

Rent vand igen

herning vand prikker

8. marts 2019

08.03.2019

Kl. 11.00

Vandforureningen på føl­gen­de adres­ser er over og der er igen rent vand i hanen.

  • Nygårdparken 1 til og med 70, 7400 Herning
  • Nygårdparken 78 til og med 85, 7400 Herning
  • Klokkekildevej 56A til og med 56F, 7400 Herning
  • Klokkekildevej 58A til og med 58G, 7400 Herning

Det er der­for ikke læn­ge­re nød­ven­digt at koge van­det inden brug. Du behø­ver hel­ler ikke at lade van­det løbe inden, du skal bru­ge det.

Fortsat kon­trol og analyser

Herning Vand A/S vil fort­sat føl­ge udvik­lin­gen af vandkvaliteten.

 Yderligere infor­ma­tion

Har du spørgs­mål, kan du kon­tak­te Herning Vand på tele­fon 99 99 22 99.

Vi opda­te­rer løben­de vores hjem­mesi­de i til­fæl­de af, at der kom­mer yder­li­ge­re information.

Vi bekla­ger meget de ulem­per, som foru­re­nin­gen har med­ført for jer.