Udskiftning og aflæsning af vandmålere

Vi udskifter din vandmåler til en fjernaflæst måler. Det betyder, at din måler fremover bliver aflæst digitalt. Vi har fået hjælp fra Hjørring Rørteknik til at skifte de godt 17.000 målere.

Har du endnu ikke fået udskiftet din måler, er fristen for måleraflæsning mandag den 8. januar 2018. Her du ikke fået afleveret din målerdata, så kontakt os hurtigst muligt på tlf. 9999 2299.

Har du fået en fjernaflæst måler trækker vi data automatisk, og du skal ikke selv foretage dig noget.

Når du har fået en ny måler, kan du følge dit forbrug inde på Min side.

Du er også tilmeldt vores alarmservice. Så modtager du en sms, hvis du har en lækage eller et brud. Du kan læse mere om vores alarmservice her.

 

Fjernaflæst måler

Praktisk info

Vi skifter måleren for at gøre aflæsningen nemmere for både dig og os.

I øjeblikket skal du indberette dit forbrug den 31. december hvert år. Det slipper du for fremover, når udskiftningen af måleren har fundet sted.

Den nye digitale måler kan fjernaflæses. Hver time sender måleren information om dit forbrug. Det betyder, at du på sigt kommer til at kunne følge dit forbrug og selv kan aflæse, hvor meget du har brugt – time for time. Ligesom vi også kan se, hvis der er eventuelle lækager, når systemet er i drift.
Vi får alle mulighed for at registrere fejl og reagere hurtigere, så du i sidste ende kan spare både vand og penge. Samtidig sikrer det nye system en mere pålidelig og nøjagtig aflæsning.

Det koster ikke yderligere at få skiftet måleren end det du betaler i dag. Betalingen er en del af vandprisen.

Udskiftningen foretages af vores egne montører – eller af montører, som vi har allieret os med til denne opgave. Montøren er udstyret med et identitetskort, så du ved, hvem der dukker op.

Udskiftningen i praksis

 • Du bliver kontaktet af Herning Vand
 • Dine gamle målere bliver aflæst og afmonteret
 • De nye målere sættes op. I nogle kældre og svært tilgængelige rum, vil det blive nødvendigt at montere en ekstern antenne (15 x 5 cm) på måleren med ledning. Denne antennes ledningsføring aftales med montøren. Antennen skal sidde nær et vindue eller bores ud gennem en mur.
 • Du modtager en brugervejledning til måleren samt dokumentation for at udskiftningen har fundet sted. Kvittering for aflæsningen med målervisning af gammel måler sendes pr. mail, og kun hvis du har opdateret dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside – Ændr dine kundeoplysninger på “Min side” her
 • Vær opmærksom på, hvad du selv skal sørge for inden besøget af montør (læs mere under pkt. ”Hvad skal du sørge for”).

Det er vigtigt, at du overholder følgende retningslinjer, så montøren kan få udskiftet måleren, når han er på stedet. Selve vandmåleren i din bolig er Herning Vands ejendom, og den skal vi vedligeholde. Resten af vandinstallationen er din ejendom. Derfor er følgende dit ansvar:

1. – Afprøvning af  ventiler

Du skal teste, at de 2 afspærringshaner ved måleren kan lukke for vandet, og at der ikke er tæring på rørene. Hvis ventilerne ikke virker, kan vores montør ikke skifte vandmåleren.

Sådan gør du:

 • Åbn for en vandhane i nærheden af vandmåleren
 • Luk nu for ventilen før måleren (pilen på siden af måleren viser, hvilken vej vandet løber), så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen. Luk op for ventilen igen.
 • Luk derefter for den anden ventil, så viseren på måleren stopper. Tjek, at vandet ikke løber fra vandhanen.
 • Sørg for at måleren er tilgængelig, og at montøren har uhindret adgang til denne. Er måleren placeret i et skab eller over et gulvtæppe, skal der være en ventil på begge sider af vandmåleren, før vi kan udskifte den.
 • I etageejendomme skal der være en ventil på begge sider af vandmåleren.
 • I ældre huse er der ofte kun én ventil. Det er i orden, så længe der er et afløb under eller i nærheden af vandmåleren.

2. – Hvis ventilen ikke virker 

Hvis en eller flere ventiler ikke virker, eller hvis der er tæring på rørene, skal du få en autoriseret VVS-installatør til at reparere installationen, inden vores montør kommer på besøg.

3. – Gør klar til besøg

Når du får besøg af os, skal der være fri adgang til vandmåleren. Sidder måleren f.eks. i et kælderrum, skal du sørge for at flytte ting, der står i vejen. Er vandmåleren placeret under håndvasken eller i et skab skal du tømme skabet. Af hygiejnemæssige årsager skal du sørge for, at der er gjort rent omkring vandmåleren.

Når vi har skiftet vandmåleren, skal du lade vandet løbe i nogle minutter for at gennemskylle din installation.

Afbrydelse af vandforsyningen kan medføre, at vandet ændrer farve og smag. Læs derfor vores lille folder ”Afbrydelse af vandforsyningen”, som vores montør efterlader til dig.

Efter opsætningen kan der gå en periode, inden antennesystemer m.v. er sat i drift. Vandmåleren virker dog stadig og tæller. Der bliver ikke sendt data fra måleren inden antenner mv. er sat i drift. Hold derfor øje med vores hjemmeside. Her kan du løbende hente informationer om, hvor langt vi er kommet i forløbet.

OBS. Det er forbrugerens ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand, at den kan tåle målerudskiftning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden. Opstår der  en utæthed eller er du nødt til at have en VVS-installatør til at lave noget på din installation efter målerudskiftning, skal du selv betale reparationen.

De nye målere ligner de gamle. Det, der adskiller dem fra de gamle modeller, er at vandmålerens display nu er digitalt, og at vi/du løbende kan aflæse forbruget.

Din nye vandmåler registrerer løbende dit vandforbrug. Én gang  i timen døgnet rundt sender måleren data om, hvor meget vand, du har brugt.

I måleren sidder  en antenne, som sender de aktuelle aflæsninger videre til en anden antenne, der er placeret i en mast/antenne i nabolaget. Herfra tager vi dataene hjem til vores afregningssystem.

Fordele ved fjernaflæsning

De nye fjernaflæste målere sender løbende data til os, så vi altid har dit aktuelle forbrug. Det betyder, at du ikke længere skal aflæse din måler og indberette dette ved årsskiftet. Det sker nu helt automatisk.

Efter opsætningen kan der gå en periode, inden antennesystemer m.v. er sat i drift. Vandmåleren virker dog stadig og tæller, men der bliver ikke sendt data inden antenner mv. er sat i drift. Så hold øje med vores hjemmeside. Vi giver besked, når antennesystemet er fuldt udbygget.

 

Fejlsøgning og forbedringsmuligheder

Med det nye digitale system kan Herning Vand sætte ind overfor f.eks. lækager fra rørbrud i ledningsnettet. Vi kan følge og optimere driften ift. bl.a. netværkstryk, ledningstab og renovering af ledningsnettet, mv..

Alt dette åbner op for en helt ny måde at bruge data på.

Automatisk indlæsning af forbrug til årsafregning og i forbindelse med flytninger betyder ligeledes besparelse på vores administrationsomkostninger. Der vil gå ca. 12-15 år før de nye målere skal skiftes.

Hvad koster det at få skiftet vandmåleren?
Det koster ikke yderligere at få skiftet måleren end det du betaler i dag.

Hvornår bliver vandmåleren skiftet i mit område?
Hold øje med vores hjemmeside. Vi opdaterer løbende hvor langt vi er kommet – og hvor vi er.

Hvordan får jeg besked om tidspunktet for udskiftning?
Vi kontakter dig i god tid, så du kan nå at teste din gamle måler, inden vi dukker op på adressen.  Læs mere under pkt. ”Hvad skal du sørge for”.

Hvor kan jeg se mit vandforbrug?
Hvis du har opdateret dine kontaktoplysninger på vores hjemmeside, vil du få en mail som kvittering på målerskiftet. På “Min side” vil du også kunne se oplysninger om dit vandforbrug og tilmelde dig vores digitale services. Log på med dit brugernavn og adgangskode, som du kan finde på din sidste regning.

Kan man få nedslag i forsikringspræmie?
Herning Vand monterer fjernaflæste målere på installationerne. Vandmålerne er forsynet med lækovervågning.
Installation af lækovervågningssystemet vil måske kunne give nedslag i din forsikringspræmie for udvidet rørskadedækning, da forsikringsselskaberne har en interesse i at minimere følgeskader. Aftale om nedslag i forsikringspræmie skal indgås mellem dig og dit forsikringsselskab. Da der er forskellige vilkår for hvordan og om det er muligt at få nedslag i forsikringspræmien, skal du selv undersøge ved dit forsikringsselskab hvilke vilkår der stilles.

OBS. Det er forbrugerens ansvar at holde vandinstallationen i en sådan stand, at den kan tåle målerudskiftning. Kan dine rør m.v. ikke tåle, at måleren afmonteres, skal du selv betale for, at din installation bliver bragt i orden. Opstår der  en utæthed eller er du nød til at have en VVS-installatør til at lave noget på din installation efter målerudskiftning, skal du selv betale reparationen.

Tag godt i mod vores montører fra Hjørring Rørteknik


MONTØR

Christopher Hjørringgaard


MONTØR

Søren Bech Christensen


MONTØR

Emil Hjørringgaard


MONTØR

Mik de Vries