Østre vandværk

Det største vandværk i kommunen. Østre Vandværk blev idriftsat 1978 som afløsning for det gamle Østre Vandværk på Korsørvej. Boringerne fra det gamle vandværk er stadig i drift og leverer vand til det ny Østre Vandværk.

Antal boringer

9

Råvandskapacitet i timen

1.000 m3

Behandlingskapacitet i timen

900 m3

Rentvandsbeholder – volumen

5.400 m3

Udpumpningskapacitet i timen

1.900 m3

Drift – økonomi

0,4 kW/m3

pH-justering