Vildbjerg

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Vildbjerg.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Kloak: Kloakrenovering af Østergade

Kloakseparering i Østergade, Østvænget og Stadionvej samt fornyelse af kloaksystemet i Sports Àlle.

Inden længe begynder Herning Vand at kloakseparere i ovenstående gader. Formålet er at forbedre kloakanlægget, så vi reducerer oversvømmelser, rotteproblemer, indsivning af grundvand samt overbelastning af renseanlæg og vandløb.

Kloaksepareringen indeholder udskiftning af den gamle fællesledning med en ny regnvandsledning og en ny spildevandsledning. Det etableres ca. 600 m spildevandsledninger og 800 m regnvandsledninger. Derud over udvides den eksisterende sø hvor, regnvand skal opsamles inden det ledes videre til Tranholm Bæk.

I forbindelse med separeringen skal Herning Kommune udføre nyt fortov og kantsten i en del af området. For spørgsmål ved vej, fortov rendestensbrønde kan Herning Kommune kontaktes.

VTV skal ligeledes udføre nye fjernvarmeledninger og nye vandledninger . For spørgsmål til vand og fjernvarme kan VTV kontaktes.

 

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag for håndtering af regnvand
Fristen er udløbet.

Separeringen udføres fra uge 16 2021 og forventes afsluttet i foråret 2022.

Entreprenøren starter arbejdet med at fræse asfalten til et grus lignende lagt. Derefter jævner entreprenøren asfaltlaget og man kan forsigtig køre med bil o.l. Asfalten fræses i første omgang fra Østergade 39 og frem mod Sindingvej. Der vil i perioden hvor der graves blive skiltet med omkørsel.

Første delstrækning af Østergade fra Sports Allé til Sindingvej afsluttes med asfalt i uge 28.

Gravearbejdet er indstillet i sommerferie i uge 29-31

Uge 32 asfalt fræses fra Sindingvej til Stadionvej/Østvænget og gravearbejdet opstartes herefter. Der arbejdes fra Sindingvej mod jernbanen.

Udførende entreprenør

Der er endnu ikke valgt entreprenør til denne opgave.

Projektleder for Herning Vand

Claus Sørensen
Tlf.: 30916651
Mail: cws@herningvand.dk

Spørgsmål vedrørende kloakprojektet, tidsplan, adgangsveje m.m.

Projektleder Herning Kommune

Børge Nielsen
Tlf.: 96288324
Mail: vtbbn@herning.dk

Spørgsmål vedrørende vej, fortov, kantsten, asfaltramper, cykelsti og rendestensbrønde.

Projektleder Vildbjerg Tekniske Værker

Thorbjørn  Madsen
Tlf.: 96921410
Mail: tfm@vtv-vildbjerg.dk

Spørgsmål vedrørende vand og fjernvarme.

 

Kloakseparering af etape 3

Vibevej, Lysgårdvej,  Fredenslundvej, Søndergade,  Lærkevej, Johansvej, Bredgade, Nygade og Østergade m.fl. Omfanget ses på oversigts kortet på siden.

Herning Vand påbegynder planlægningen af kommende kloakseparering i efteråret 2021.

Tidsfristen for ansøgning om tilbagebetaling af en del af kloaktilslutningsbidraget for tilbageholdelse af alt regnvand fra din ejendom udløber 12. januar 2022.

 

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.