Hodsager

Her finder du aktuel information om det arbejde vi pt. udfører i din by, eller har planer om at udføre.

Planlagte kloakprojekter

Information om planlagte kloakprojekter finder du ved at klikke på kortet til højre.

Kortet viser status over kloakeringsforholdene i de enkelte områder af byen, samt hvor Herning Vand har planer om at renovere kloakken.

OBS! Kortet er vejledende og opdateres/ændres løbende.

Du kan finde en uddybende signaturforklaring til kortet ved at klikke på den blå knap “Signaturforklaring for planlagte kloakprojekter” under kortet (åbner i nyt vindue).


Igangværende kloakprojekter

Information om igangværende projekter findes herunder.
Har du spørgsmål til de enkelte projekter, finder du kontakt information under det pågældende projekt.


Orienteringsbreve og adresselister

Der er den 22. januar 2014 sendt orienteringsbrev til en række husejere i Hodsager.
Klik på de blå knapper til højre for at se orienteringsbrevet samt hvem det er sendt til.


Anlæg af ny spildevandstrykledning på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum

Da renseanlæggene i Haderup og Feldborg er ved at være udtjente og derfor skal udskiftes med nye renseanlæg, har Herning Vand besluttet i stedet at aflede kloakspildevandet fra disse to byer til Aulum Renseanlæg.

På sigt skal kloakspildevandet fra Hodsager også afledes til renseanlægget i Aulum. Hodsager Renseanlæg nedlægges dog først, når det er udtjent, og den nuværende fælleskloak i Hodsager er separeret til en spildevandsledning og en regnvandsledning.

Ovenstående sker ved at etablere en trykledning til kloakspildevand (pumpeledning) på strækningen Haderup – Feldborg – Hodsager – Aulum (se oversigtsplanen).

Trykledningen til kloakspildevand udføres i følgende dimensioner:
Haderup – Feldborg: Ø 110 PE
Feldborg – Hodsager: Ø 140 PE
Hodsager – Aulum: Ø 180 PE

Endvidere etableres 4 pumpestationer (primært placeret på renseanlægsgrundene), samt nødvendige udluftnings- og tømmebrønde på hele strækningen.

Arbejdsmetoden til etablering af den nye kloakspildevandsledning er enten gravning (kædegravning) eller boring.

Da kloakspildevandsledningen primært placeres på private arealer på hele strækningen, har der været afholdt ekspropriation med henblik på erhvervelse af rettigheder m.v til etablering af kloakspildevandsledningen. Ekspropriationen er afsluttet, og der er stort set indgået forlig med samtlige berørte lodsejere.

Anlægsarbejdet udføres i perioden SEP 2019 – JUN 2020.

Udførende entreprenør

Ivan Jakobsen A/S
Farvervej 13
7600 Struer

Kontaktperson: Jesper Heesgaard, Tlf. 2141 4330

Pumpefirmaet Xylem leverer pumpestationer, udluftningsbrønde og tømmebrønde m.v.

Projektleder for Herning Vand

Carsten Moes Jørgensen

Tlf. 2172 8132

Mail: cmj@herningvand.dk

Daglig TILSYN og kontaktperson (lodsejere) i anlægsperioden

Bjarne Kristensen, Rambøll

Tlf. 5161 2798

Mail: bjkr@ramboll.dk

Praktisk info

Klik på ikonet, hvis du vil vide mere.

Nedsivning

Du kan læse mere om nedsivning her på vores hjemmeside.

Tilladelse til nedsivning

Ansøg om tilladelse til nedsivning her. OBS: Kræver NemID.

Rottebekæmpelse

Inden projektet går i gang, vil vi bekæmpe rotter. Se her, hvad du selv kan gøre, for at sikre din ejendom.