Vandregulativ

Vandregulativet er ved­ta­get i Herning Kommune.

Priser > Vandregulativ

Vandregulativ

Vandregulativet er ved­ta­get i Herning Kommune. Bestemmelserne i van­dre­gu­la­ti­vet er udar­bej­det efter para­graf 55 i Vandforsyningsloven, og gen­nem et sam­ar­bej­de mel­lem Herning Kommune og vand­for­sy­nin­ger­ne i Herning Kommune.

Vandregulativet beskri­ver de for­hold, vores vand­vær­ker skal overholde.

vandanlæg