Nyhedsarkiv >PhosphorCare godkendt til økologisk brug og afsat til landmand

Nyhed

PhosphorCare godkendt til økologisk brug og afsat til landmand

herning vand prikker

30. marts 2023

Efter syv års ven­te­tid har EU ende­lig opta­get PhosphorCare i den såkald­te øko­lo­gi­for­ord­ning. PhosphorCare er nav­net på den gød­ning, vi laver ud af Struvit, som vi udvin­der fra spildevandsslammet. 

At pro­duk­tet nu er opta­get i for­ord­nin­gen bety­der, at det nu kan bru­ges som fos­for­gød­ning i øko­lo­gi­ske land­brug. På den bag­grund har vi med god hjælp fra Økologi Rådgivning Danmark ind­gå­et en afta­le med en øko­lo­gisk land­mand nær Herning, der skal teste PhosphorCare på sine mar­ker her i foråret.

Vi har afsat hele pro­duk­tio­nen til land­man­den, og det bety­der desvær­re, at der ikke i år vil være udle­ve­ring af gød­ning til vores kunder.