Orienteringsmøde for kloakmestre og entreprenører den 24. marts

Vi vil gerne invitere alle kloakmestre og entreprenører i Herning Kommune til vores årlige orienteringsmøde.

Torsdag den 24. marts 2022, kl, 8:3O – 1O:OO

Mødet afholdes i Social og sundhedsskolens lokaler, Gullestrupvej 1O, 74O0 Herning
P-plads er bl.a. ved skolen, Kærmindevej, Bellisvej, Farvergårdvej (ene side)

Vi byder på kaffe og brød, mens vi fortæller om:

  • Nyt fra os
  • Hvad kommer der til at ske – større anlægsopgaver m.m. – vi kigger et par år frem i tiden
  • Lidt om separering og uvedkommende vand
  • Krav til afspærring og gravetilladelser
  • Acceptkriterier for udført arbejde og digitale tegninger
  • Nyt om ledningsoplysninger på hjemmesiden og LER

Vi glæder os til at svare på dine spørgsmål, og vi lytter gerne til dine kommentarer.

Tilmelding på mail
Skal du med, bedes du sende en mail til Brian på bul@herningvand.dk senest den 21. marts.