Nyhedsarkiv >Opdatering af vores kundeportal

Nyhed

Opdatering af vores kundeportal

herning vand prikker

31. oktober 2022

Vores kun­depor­tal Min Side har fået en design­mæs­sig opgradering.

Kundeportalens nye log-in side ser såle­des ud.

Kundeportalens start­si­de har fået et lidt andet udse­en­de, hvor blandt andet menu­en er flyt­tet ud i ven­stre side.

Den gra­fi­ske frem­stil­ling af for­brug har fået lidt ekstra farvelade.

Funktionalitet og mulig­he­der er helt, som de ple­jer at være.

Ny webadres­se

Vær obs på, at kun­depor­ta­len også har fået en ny webadres­se. Har du haft Min Side gemt som favo­rit eller bog­mær­ke, skal du der­for opda­te­re det til føl­gen­de webadres­se: https://forsyningonline.dk/herning/login

Spørgsmål

Har du spørgs­mål til por­ta­len eller dril­ler log-in funk­tio­nen, så tag ende­lig fat i vores kun­de­ser­vi­ce. De er klar til at hjæl­pe på tlf. 9999 2299 tast 1 eller info@herningvand.dk