Nyhedsarkiv >Opdatering af afregningssystemet betyder nedetid på min side

Nyhed

Opdatering af afregningssystemet betyder nedetid på min side

herning vand prikker

1. maj 2022

Fra tirs­dag den 17 maj kl. 15.00 til for­ven­te­ligt man­dag den 23. maj er vores afregnings/økonomisystem nede grun­det en stør­re opda­te­ring af forbrugerafregningssystemet.Det har desvær­re betyd­ning for dig som kun­de, idet vores kun­depor­tal Min Side også vil være nede i den pågæl­den­de periode.

Du vil derfor ikke kunne:

  • Få vist regninger
  • Aflæse for­brug
  • Indberette flyt­nin­ger
  • Levere besked via por­tal besked indbakken
  • Tilmelde/afmelde alarm­ser­vi­ce
  • Desuden kan der i peri­o­den ikke sen­des brud- og lækagealarmer.

Her på kon­to­ret er vi også ude­luk­ket fra syste­met, så vi kan desvær­re ikke være behjæl­pe­li­ge med oven­stå­en­de i sam­me periode.Har du spørgs­mål, eller er der andet, vi kan hjæl­pe dig med, er du som altid vel­kom­men til at kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk