Indvielse af Struvit

Det startede som et forsøg med en murerbalje og et par strømpebukser. Nu er Danmarks største struvitanlæg, som trækker fosforen ud af spildevandet og laver det til miljørigtig gødning indviet i Herning. Ca. 100 gæster trodsede regnvejret og deltog, da anlægget torsdag den 10. december blev indviet med grønt konfetti og fanfare.

Den grønne løber var rullet ud, da medarbejdere og samarbejdspartnere var med til at fejre indvielsen af Danmarks største struvitanlæg og ikke mindst råbe hurra for samarbejdet på tværs af vandsektoren.

Administrerende direktør i Herning Vand, Niels Møller Jensen, bød velkommen og lagde i sin tale vægt på det samarbejde, der har gjort det muligt at opføre anlægget. Han understregede, at tillid og dialog i øjenhøjde er nøglen til at finde fælles løsninger, der er til glæde for hele samfundet.

”Udviklingen af struvitanlægget viser, hvor dygtige vi er til at arbejde åbent og fordomsfrit sammen på tværs af vandbranchen. Der er store perspektiver i at gøre affald til en ressource. Både for miljøet, jobskabelsen og eksporten,” lød det fra Niels Møller Jensen, administrerende direktør i Herning Vand.

Vandvision 2015
Jørn Jespersen fra Dansk Miljøteknologi lagde også vægt på vigtigheden af samarbejdet på tværs af vandbranchen, hvis Vandvisionens mål om at fordoble eksporten af vandteknologi i 2025 skal nås.

”Et højt ambitionsniveau hos vandselskaberne og mod til at turde gå ind i et projekt som dette, er netop det der gør, at vi kan nå de mål, vi har sat os for i Vandvisionen. Danmark skal både være laboratorium og udstillingsvindue, når det kommer til innovative løsninger på verdens vandudfordringer, hvor udenlandske investorer kan se teknologierne i funktion,” sagde Jørn Jespersen.

Fra problem til løsning
Miljøpolitisk chef i Dansk Industri, der også har været med til at formulere Vandvisionen, Karin Klitgaard lagde i sin tale blandt andet vægt på det store eksportpotentiale, og på hvordan struvitanlægget rammer lige ned i FN’s bæredygtighedsmål for vandområdet.

”Efterspørgslen på vandteknologi i verden vokser. Jeg vil gerne rose jer for at tage handsken op og få vendt et problem til en løsning. Det er jo det, vi skal have gjort, hvis vi skal realisere vores vision. Vi er nødt til hele tiden at opfinde nye teknologier og løsninger, og det er anlægget her et rigtig godt eksempel på,” sagde hun.

Tak til alle, der deltog i arrangementet og var med til at råbe hurra for samarbejdet.