Når gæster ikke kun er for fornøjelsens skyld


10. oktober, 2019

Georgien, USA og Japan. Fjernaflæste målere, bæredygtig gødning ud af fosfor og selvforsynende på el. Sprogene har været lige så forskellige som emnerne, når vores mødelokaler det sidste halve års tid har været fyldt med udenlandske gæster. Som kunde eller bare almindelig interesseret i Herning Vand tænker du nu måske, hvorfor vi bruger tid og kræfter den slags, men det er der flere og ganske gode grunde til.

Ringe i vandet

For os er besøgene en mulighed for at få og dele viden. Vi kalder det at sprede ringe i vandet. Ved at dele vores viden om, hvordan forskellige tiltag og brug af ny teknologi kan gavne miljøet, bliver vores gæster forhåbentlig så inspireret, at de implementer lignende tiltag hos dem selv. På den måde kan vi få en langt større miljømæssig påvirkning af miljøet til gavn for os alle. Det er med til at understrege vores mission om ikke at efterlade en regning til vores børn, børnebørn og miljøet.

I samme ombæring bliver vi også selv klogere. Klogere på hvordan vores kollegaer i det store udland håndterer de samme udfordringer, som vi selv har.  Og klogere på, hvordan vi selv gør tingene bedst muligt, fordi vores gæster ser med andre og udenforstående øjne og dermed ofte stiller spørgsmål, vi måske ikke selv havde tænkt over. Vidensdelingen går i høj grad begge veje.

 

Det gavner ikke kun os selv

Det er ikke kun miljøet og os, der kan få gavn af, at vi deler vores viden og erfaring med udenlandske gæster. I vores viden og erfaring ligger nemlig teknologier og produkter opfundet og udviklet af vores dygtige samarbejdspartnere – danske virksomheder. På den måde bliver kendskabet til de danske virksomheder også udbredt, og vi kan forhåbentlig være med til at fremme dansk eksport. Det er godt for de danske virksomheder, det danske samfund og dermed i sidste ende også Herning Vand og os selv.

 

Og så er der lige de der Verdensmål..

Vi må heller ikke glemme, at det at bruge tid på besøg af kollegaer fra udlandet også giver rigtig god mening i forhold til vores arbejde med Verdensmålene. Ved at vidensdele er vi med til at uddanne (VM #4), så andre også kan få rent vand og sanitet (VM #6). Det styrker klimaindsatsen (VM #13) og former måske i sidste ende partnerskaber (VM #17), der igen kan uddanne, sørge for rent vand og styrke klimaindsatsen. Det er en spiral, der helst ikke skal ende.

 

Attraktiv og stolt

Endelig er det, at andre vil besøge os med til at understrege, at vi er en spændende og innovativ arbejdsplads. Det skulle meget gerne gøre os attraktive overfor nye potentielle medarbejdere, så vi også i fremtiden kan være med at sikre sundt vand.

Der er ingen tvivl om, at vi er stolte og meget ydmyge over, at så mange udenlandske kollegaer finder vores arbejde interessant og gerne besøger os. Det er i høj grad med til at give endnu mere brændstof til vores egen motor, så vi fortsætter med at udvikle os og blive endnu bedre til gavn for vores kunder, samfundet og vores alles klima.