Bestyrelsesmedlem – medlem af Byrådet

Anders Madsen

Tlf. 2027 8817

Email: byram@herning.dk