Nyhedsarkiv >Materiale fra orienteringsmødet 2019

Nyhed

Materiale fra orienteringsmødet 2019

herning vand prikker

11. februar 2019

Vi tak­ker man­ge gan­ge for det sto­re frem­mø­de og den gode ener­gi ved vores ori­en­te­rings­mø­de for entre­pre­nø­rer og klo­ak­me­stre fre­dag den 8. febru­ar 2019.

På mødet gen­nem­gik vi nye til­tag fra Herning Vand, kom­men­de anlægs­ak­ti­vi­te­ter, kli­ma­til­pas­ning, gra­ve­an­søg­nin­ger og andre nyt­ti­ge informationer.

Du er altid vel­kom­men til at kon­tak­te os og spør­ge, hvis du er i tvivl. Vi stil­ler ger­ne viden og teg­nin­ger til rådighed.

Vi ved, at det er meget infor­ma­tion på kort tid, så du kan down­lo­a­de præ­sen­ta­tio­ner­ne her og gem­me oplys­nin­ger­ne som et opslagsværk.