Nyhedsarkiv >Lukning af vandposter

Nyhed

Lukning af vandposter

herning vand prikker

12. maj 2020

På grund af risi­ko­en for spred­ning af Corona-smitte ved berø­ring er vores to vand­po­ster i Herning midt­by luk­ket ned.

Vandposterne er pla­ce­ret på Torvet over­for Biblioteket og i Bredgade over­for Føtex, og de vil alt­så fore­lø­big ikke kun­ne bru­ges til at sluk­ke tør­sten. Det kan man selv­føl­ge­lig sta­dig­væk med van­det fra hanen derhjemme.

Vi infor­me­rer selv­føl­ge­lig, når vand­poster­ne igen kan benyttes.