Nyhedsarkiv >Kontoret har lukket fredag d. 7. oktober

Nyhed

Kontoret har lukket fredag d. 7. oktober

herning vand prikker

7. oktober 2022

Pga. per­so­na­lear­ran­ge­ment har kon­to­ret luk­ket fre­dag den 7. okto­ber, 2022. Dette gæl­der også for hen­ven­del­ser på tele­fon og mail.

Vi er til­ba­ge på Ålykkevej, tele­fon og mail man­dag den 10. oktober.

Du kan evt. sen­de os en mail på info@herningvand.dk med kon­tak­t­in­fo og hvad din hen­ven­del­se dre­jer sig om. Så kon­tak­ter vi dig på mandag.