Nyhedsarkiv >Julelukket hos Herning Vand

Nyhed

Julelukket hos Herning Vand

herning vand prikker

22. december 2022

Herning Vand hol­der luk­ket for per­son­lig hen­ven­del­se på Ålykkevej samt på tele­fon og mail fre­dag den 23. decem­ber og mel­lem jul og nytår.

Vi er til­ba­ge på kon­to­ret, tele­fon og mail igen man­dag, den 2. janu­ar kl. 09.00.

Du har som altid mulig­hed for at skri­ve til os på info@herningvand.dk med dit navn og tele­fon­num­mer, og hvad hen­ven­del­sen dre­jer sig om – så kon­tak­ter vi dig hur­tigst muligt efter nytår.

Du kan også på vores hjem­mesi­de www.herningvand.dk fin­de mas­ser af nyt­tig info om reg­nin­ger, flyt­nin­ger, klo­ak­se­pa­re­ring, vand­for­brug osv.

Husk! – Vores vagt­te­le­fon er KUN til aku­t­te hen­ven­del­ser som eksem­pel­vis vandbrud.

Glædelig jul og godt nytår