Økonomimedarbejder med speciale i løn og HR

ålykkevej 5 herning vand

Har du styr på lønad­mi­ni­stra­tion og overenskom­ster? Mestrer du den gode og kon­struk­ti­ve dia­log med kol­le­ga­er­ne? Og sæt­ter du en ære i at tin­ge­ne skal være i orden til tiden? Så kan du være vores nye øko­no­mi­me­d­ar­bej­der med spe­ci­a­le i lønad­mi­ni­stra­tion og HR. Herning Vand ønsker at styr­ke opga­ven med lønad­mi­ni­stra­tion og HR. Derfor søger vi en med­ar­bej­der, der…

Læs mere

Nysgerrig og selvstændig elektriker

Folk i arbejde herning vand

Ønsker du at bli­ve en del af en virk­som­hed, der kon­stant udvik­ler på vores anlæg instal­la­tio­ner – og har du lyst til at benyt­te dine kva­li­fi­ka­tio­ner til at arbej­de med opgra­de­ring og udbyg­ning af de tek­ni­ske instal­la­tio­ner på el-området? Så skal du med på rej­sen.  Vi søger nem­lig en elek­tri­ker der med sit nys­ger­ri­ge sind…

Læs mere