Isen er usikker

Frosten er for alvor begyndt at bide, og der kommer hurtigt is på søerne. Det kan være fristende at gå ud på isen, men det kan være livsfarligt.

Isen på vores regnvandssøer er ikke egnet til færdsel. Strømforhold og forskellig vandstand i bassinerne gør, at isen ikke er sikker. Nogle steder kan den være ekstra tynd og briste, selvom den andre steder er tyk.

Vi har sat advarselsskilte op med ”Isen er usikker” ved udvalgte bassiner , men vi vil gerne opfordre dig til at bruge din sunde fornuft, når du færdes omkring søerne.