Nyhedsarkiv >Isen er usikker

Nyhed

Isen er usikker

herning vand prikker

5. december 2023

Frosten er for alvor begyndt at bide, og der kom­mer hur­tigt is på søer­ne. Det kan være fri­sten­de at gå ud på isen, men det kan være livsfarligt.

Isen på vores regn­vands­sø­er er ikke egnet til færds­el. Strømforhold og for­skel­lig vand­stand i regn­vands­sø­er­ne gør, at isen ikke er sik­ker. Nogle ste­der kan den være ekstra tynd og bri­ste, selv­om den andre ste­der er tyk.

Vi har sat advar­sels­skil­te op med ”Isen er usik­ker” ved udvalg­te regn­vands­sø­er, men advars­len gæl­der selv­føl­ge­lig ved alle regn­vands­sø­er. Så husk at bru­ge din sun­de for­nuft, når du fær­des omkring søerne.

Kommer du jævn­ligt for­bi en regn­vands­sø uden skilt­ning, hvor der ofte er tra­fik på søen, så giv os et kald på 9999 2299. Vi kom­mer ger­ne og sæt­ter et skilt op.