Invitation til orienteringsmøde


Til kloakmestre og entreprenører i Herning Kommune

Orienteringsmøde om kommende anlægsaktiviteter hos Herning Vand, påbud, dokumentation af separering på privat ejendom m.m.

Siden 2011 har vi én gang årligt afholdt et orienteringsmøde, hvor vi fortæller om vores planer generelt og konkret inden for vand, spildevand og anlæg.

Derfor vil vi gerne invitere jer til dette års orienteringsmøde:

Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 8:30 – 10:00

Mødet afholdes i Social og sundhedsskolens lokaler,

Gullestrupvej 10, 7400 Herning

 P-plads er bl.a. v. skolen, Kærmindevej, Bellisvej og Farvergårdvej (ene side).

På mødet vil vi bl.a. orientere om:

  • Nyt fra Herning Vand generelt
  • Kommende aktiviteter (større anlægsopgaver og øvrige opgaver, med fokus på de kommende par år)
  • Nyttige informationer på vores hjemmeside, er nu samlet på et kort
  • Hvordan er forløbet, når grundejerne får et påbud om separering v/ Herning Kommune
  • Dokumentation for separering v/ Herning Kommune

Sidst, men ikke mindst, svarer vi gerne på spørgsmål og modtager kommentarer. Vi ser frem til et godt møde, og sørger naturligvis for kaffe og brød.

Tilmelding: Senest torsdag d. 15. februar til yeh@herningvand.dk eller telefon 4024 3584