Innovative studerende sætter gang i de små grå

Herning , 4. april 2022

Hvad sker der, hvis man beder studerende fra forskellige uddannelser, der ikke lugter ret meget af spildevand, om at bruge tre dage på at finde på innovative ideer under temaet Vand og bæredygtighed – indvinding og nyttiggørelse af ressourcestrømme? Det forsøg satte vi os for at gennemføre i samarbejde med Erhvervsakademi MidtVest og Bæredygtig Herning.

Innocamp

Knap 300 2. semesterstuderende fra blandt andet uddannelserne el-installatør, datamatiker, finansøkonom og multimediedesign var derfor i marts måned igennem Erhvervsakademi MidtVests årligt tilbagevendende innovationscamp kaldet Innocamp.

Campen, der var delt i fire camps, løb over tre dage, hvor første dag bød på en bred introduktion til bæredygtighed hos Bæredygtig Herning efterfulgt af en rundvisning på vores renseanlæg, hvor vores direktør Niels Møller Jensen også introducerede de studerende til teamets 10 underudfordringer.

På anden dagen arbejdede de studerende i grupper på tværs af uddannelse med en af udfordringerne. Fokus var på ideskabelse, ide- og konceptudvikling. I løbet af dagen var der mulighed for at sparre med repræsentanter fra både Bæredygtig Herning og Herning Vand for at sikre, at gruppernes ide også kunne holde vand i virkeligheden.

Tredjedagen var helliget præsentation af det endelige koncept, hvor der i gruppernes fremlæggelse også var mulighed for at reflektere over processen, begrebet bæredygtighed og ikke mindst hvilken relevans Innocampen har for deres videre studie og kommende job.

Man kan ikke tænke, hvis man er sikker på, man har ret

Det er ikke kun de studerende, der – forhåbentlig – får noget ud af Innocampen. Også her hos os sætter et sådan forsøg gang i tankerne og har vist os vigtigheden af at holde sindet åbent for nye ”skæve” ideer.

Når man har arbejdet i mange år indenfor en bestemt branche, kan man tilegne sig forudfattede meninger om, hvad der kan lade sig gøre og hvad der ikke kan lade sig gøre. Den mening kan et forsøg som Innocamp rokke ved.

Det kan godt være, at det viser sig, at mange af ideerne reelt ikke har gang på jord, men der kan være sået nogle frø, som kan udvikle sig i en helt anden retning.

Desuden var det en utrolig positiv oplevelse at se den iver, de studerende gik til opgaven med. Der var masser af gå-på-mod, selvom de studerende blev kastet ud i en opgave, de absolut intet kendskab havde til. Og hvem ved – måske har en eller flere af de studerende fundet ud af, at forsyningsbranchen også er en fremtidig mulig arbejdsgiver.