Nyhedsarkiv >Info vedrørende forurening på Ørre Byvej i Herning

Nyhed

Info vedrørende forurening på Ørre Byvej i Herning

herning vand prikker

6. september 2019

Opdatering 09-09-2019

Vandforureningen på Ørre Byvej er ovre, og der er rent vand igen. Det er der­for ikke læn­ge­re nød­ven­digt at koge vandet.

Vi vil fort­sat føl­ge udvik­lin­gen af vandkvaliteten.

Ved spørgs­mål eller bemærk­nin­ger kon­takt ven­ligst Ageeth Millenaar på tlf. 30 10 20 08

Opdatering per 6. sep­tem­ber, 2019

Forureningen ved­rø­rer husnr. 51, 52, 53, 57 og 61. Disse hustan­de har mod­ta­get påbud om at koge vandet.

Seneste måling viste fort­sat et for­hø­jet antal bakterier.

Vi mod­ta­ger nye ana­ly­se­re­sul­ta­ter på mandag.