Indvielse af nyt slamsiloanlæg

Herning 22. marts, 2022

Slam, strålende solskin og en pølsevogn har umiddelbart ikke den store sammenhæng, men ikke desto mindre var de tre ting hovedingredienserne i en lille komsammen på renseanlægget i dag. Vi kunne nemlig endelig fejre vores nye slamsiloanlæg.

På renseanlægget anvendes slamsiloen til oplagring af afvandet slam efter udrådningsprocessen. Hos os produceres der ca. 15 ton slam om dagen, der skal opsamles og fragtes væk.

Om projektet

Projektet blev søsat i marts 2021, hvor Struer Kleinsmedie vandt entreprisen på 10,3 mio. kr. eksklusive el og styring, som vi selv har udført.  I udbuddet blev der lagt vægt på sikkerhed, arbejdsmiljø, service og oppetid.

I oktober 2021 blev den nye silo løftet på plads under loftet i bygningen. Slamsiloen kan rumme 100 m3 afvandet slam og står på vægte, så vi kontinuerligt kan overvåge fyldningen. Den nye silo er større end den gamle, hvilket giver en større fleksibilitet i planlægning af drift, specielt i forbindelse med helligdage. Efterfølgende blev der udført el- og smedemontage på siloen herunder ny eltavle, 2 stk. nye slamtransportører, 8 stk. nye lågeaktuatorer osv. Slut oktober blev anlægget sat i drift, og den første tømning fandt sted. Siden da har det kørt tilfredsstillende, og vi får hver uge tømt siloen 2-3 gange.

Solskin og pølsevogn

Fejringen af anlægget blev afholdt i det skønneste forårsvejr med en lille tale af Projektleder Morten Balle Poulsen, hvorefter der var rundvisning. Afslutningsvis var der hotdogs og kollegahygge.