Hvad Mereff projektet har lært os om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand

03.09.2020

Veloplagte oplægsholdere, spørgelystne deltagere, muligheden for at “sparke dæk” på pilotanlægget og overraskende meget snak om kage. Det er blot nogle af hovedpunkterne fra den velbesøgte temadag om biologisk fjernelse af miljøfremmede stoffer og medicinrester i byspildevand, som vi i samarbejde med gode partnere afholdte tirsdag den 1. september.

Her fortalte partnerne i Mereff projektet om forløbet, teknologien bag og de flotte resultater, der er opnået, ligesom det var muligt med egne øjne at besigtige det pilotanlæg, vi det seneste års tid har haft stående.

Var du forhindret i at deltage, eller er du blot nysgerrig på, hvilke resultater vi har opnået i projektet, finder du her de forskellige præsentationer samt videooptagelse af indlæggene.

Vil du vide mere om projektet?

MerEFF-projektet er et MUDP-støttet udviklingsprojekt, hvor vi har testet og udviklet eXeno™-teknologien til biologisk rensning af renset byspildevand. Teknologien er et efterpoleringstrin, hvor miljøfremmede stoffer i det rensede spildevand nedbrydes biologisk af biofilm. Læs mere om projektet via følgende links:

Mereff Projektet (Herning Vand)

Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter (Teknologisk Institut)

Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter (Krüger)

Projektets partnere