Nyhedsarkiv >Husk at få betalt 2. aconto

Nyhed

Husk at få betalt 2. aconto

herning vand prikker

24. august 2020

2. acon­to for 2020 er nu sendt afsted her­fra, og hvis du ikke alle­re­de har mod­ta­get den via e‑boks, e‑mail, Betalingsservice eller almin­de­lig post, så hold øje – den er på vej. Vil du ger­ne se fak­tu­ra­en alle­re­de nu, kan du fin­de den på Min Side

Acontobeløbet er et for­ud­be­talt beløb, du beta­ler for et esti­me­ret forbrug.

I slut­nin­gen af året, når din måler bli­ver fjer­n­af­læst, bereg­ner vi dit fak­ti­ske for­brug, og har du ind­be­talt for meget, får du det over­sky­den­de beløb retur.

Har du betalt for lidt acon­to, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet for dit ekstra for­brug på din årsopgørelse.

Betalingsfrist

2. acon­to skal beta­les sene­st den 1. sep­tem­ber, 2020.

Er du ikke til­meldt beta­lings­ser­vi­ce, kan du til­mel­de dig på Min side. Her kan du også opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger og til­pas­se dine indstillinger.

Har du fået en fjer­n­af­læst måler og mod­ta­ger vand fra Herning Vand, kan du også se dit for­brug helt ned på timeniveau.

Er du i tvivl eller har spørgs­mål til ele­men­ter på din reg­ning, kan du se mere her: Forstå din reg­ning.