Gode resultater gavner fællesskabet

24.04.2019

Vores bestyrelse har på bestyrelsesmødet den 9. april 2019 godkendt årsrapporten 2018 for selskaberne i Herning Vand.

Selskaberne gav et samlet overskud på 55,2 mio. kr. opgjort efter årsregnskabsloven, hvor der indregnes afskrivninger. Tilsvarende var resultatet opgjort efter ”hvile i sig selv” princippet et underskud på 8,1 mio. kr.

Vi driver vores selskaber efter ”hvile i sig selv” princippet.  Det betyder, at pengene populært sagt bliver i vores kunders lommer. Konkret betyder det, at et overskud efter ”hvile i sig selv” enten skal betales tilbage til dig som kunde inden for 2 år eller investeres i renoveringer eller nye anlæg som for eksempel byggemodninger eller klimatilpasningsprojekter.

Aktivitetsniveauet er højt i disse år. I 2018 har Herning Vand investeret 43 mio. kr. i ledningsanlæg og bassiner til nye udstykninger for både erhvervs- og boligbyggeri.

Det høje aktivitetsniveau betyder, at investeringsudgifterne er langt større end afskrivningerne.

”Vi i bestyrelsen vil gerne rose medarbejderne i Herning Vand for de gode resultater, der er skabt hen over de senere år” udtaler formanden for Herning Vand Kent Falkenvig efter bestyrelsesmødet.

I Vand i Tal 2018 udgivet af DANVA er vandprisen hos Herning Vand i top-5 over laveste drikkevandspriser blandt kommunalt ejede vandselskaber i Danmark.

”Samlet set har priserne i Herning Vand et fornuftigt leje, som absolut tåler sammenligning med vore nære naboer” udtaler formanden for Herning Vand, Kent Falkenvig, efter bestyrelsesmødet.