Nyhedsarkiv >Forsinket levering af anden aconto

Nyhed

Forsinket levering af anden aconto

herning vand prikker

5. september 2019

Kære Kunde

Vi har desvær­re kon­sta­te­ret, at leve­rin­gen af vores anden acon­to opkræv­ning vis­se ste­der har været for­sin­ket.  Det bety­der, at nog­le kun­der først har mod­ta­get deres opkræv­ning med for­fald den 2. sep­tem­ber i post­kas­sen den 1. sep­tem­ber. Dette skal vi beklage.

Såfremt du først har mod­ta­get din opkræv­ning den 1. sep­tem­ber og der­med ikke kan over­hol­de beta­lings­fri­sten den 2. sep­tem­ber, beder vi dig kon­tak­te os på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk 

Tilmelding til PBS

Husk du altid har mulig­hed for at til­mel­de din reg­ning til PBS, så din opkræv­ning auto­ma­tisk bli­ver betalt til for­falds­da­to. Du fin­der vej­led­ning til PBS-tilmelding her.