Flere penge sparet end brugt


På Corona-venlig maner fejrede vi onsdag den 22. oktober sammen med en lille indbudt skare, at flere års gravearbejde og dermed bøvl for borgerne i Haderup, Feldborg, Sørvad og Aulum er afsluttet. I 2013 blev det nemlig besluttet, at de udtjente renseanlæg i Haderup, Feldborg og Sørvad skulle nedlægges og i stedet skulle kloakspildevandet fra de tre byer ledes til Aulum Renseanlæg. Siden da har vi investeret 147 millioner kroner i projektet.

 

”Indkøbssedlen” til et projekt i den størrelsesorden lyder på

  • 30 km trykledninger (pumpeledninger) og 1 km gravitationsledninger til 22 mio. kr. i alt.
  • Kloaksepareringer i Haderup, Feldborg og Sørvad til 85 mio.kr.
  • Delvis kloakseparering af Aulum til 37 mio. kr.
  • Modernisering og ombygning af renseanlægget i Aulum til ca. 3 mio. kr.

Af de 147 millioner kroner er det kun arbejde for cirka 3 mio. kr., man rent fysisk kan se. Ved fejringen fortalte administrerende direktør Niels Møller Jensen:

”Det er lidt specielt at lave en markering af noget, man ikke kan se, men til gengæld er det, vi har lavet, noget, der gør gavn”,

Med de nye ledninger vil der fremover blive ledt ca. 391 m3 spildevand pr. døgn fra Haderup over Feldborg og Hodsager til renseanlægget i Aulum. Fra primo januar 2021 vil ledningen fra Sørvad lede ca. 188 m3 spildevand pr. døgn til Aulum. Sammen med moderniseringen af kloaksystemerne i Haderup, Feldborg og Sørvad og nedlæggelsen af tre nedslidte renseanlæg har vi på denne måde fjernet rigtig meget regn- og grundvand fra spildevandssystemet. Det betyder, at vores driftsomkostninger bliver mindre, og at vi dermed i sidste ende har sparet flere penge, end vi har brugt.