Anmeldelse af vandinstallation

Vandinstallation defi­ne­res som den rør­lag­te vandtil­før­sel fra anbor­ing på hoved­led­ning til udløb af tap­sted. Den omfat­ter både det kol­de og var­me vand.

Erhverv > Selvbetjening > Anmeldelse af vandinstallation

Anmeldelse af vandinstallation

For udfør­sel se ven­ligst vores pje­ce tek­nisk vejledning


Info

Vandinstallation defi­ne­res som den rør­lag­te vandtil­før­sel fra anbor­ing på hoved­led­ning til udløb af tap­sted. Den omfat­ter både det kol­de og var­me vand.

Arbejde på van­din­stal­la­tio­ner er omfat­tet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglement kapi­tel 8.4
DS 452 Norm for iso­le­ring af tek­ni­ske installationer

Vejledning
DS 439 Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717 tilbagestrømningssikring

Begge vej­led­nin­ger kan købes i Dansk Standards webshop