Anmeldelse af vandinstallation

Vandinstallation defi­ne­res som den rør­lag­te vandtil­før­sel fra anbor­ing på hoved­led­ning til udløb af tap­sted. Den omfat­ter både det kol­de og var­me vand.

Erhverv > Selvbetjening > Anmeldelse af vandinstallation

Anmeldelse af vandinstallation

For udfør­sel se ven­ligst vores pje­ce tek­nisk vejledning


Info

Vandinstallation defi­ne­res som den rør­lag­te vandtil­før­sel fra anbor­ing på hoved­led­ning til udløb af tap­sted. Den omfat­ter både det kol­de og var­me vand.

Arbejde på van­din­stal­la­tio­ner er omfat­tet af krav om autorisation.

Gældende regler

Lovgivning
Bygningsreglement BR18

Lov om auto­ri­sa­tion af virk­som­he­der på el‑, vvs- og kloakinstallationsområdet.

Fælles regu­la­tiv
for alme­ne vand­vær­ker i Herning Kommune
2021

Vejledning
DS 439 Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717 tilbagestrømningssikring

Begge vej­led­nin­ger kan købes i Dansk Standards webshop