Nyhedsarkiv >Er dit vand rødt og grumset?

Nyhed

Er dit vand rødt og grumset?

herning vand prikker

16. juni 2022

Så skyl­des det højst sand­syn­ligt, at vores nabo­er hos Brand & Redning er i gang med deres årli­ge efter­syn af brandhaner.

Det kan desvær­re bety­de en mis­farv­ning af van­det, men hvis du lader det løbe lidt, skul­le det ger­ne igen bli­ve rent og klart.

Er dit vand rødt og grumset?