Nyhedsarkiv >Du har fået en sms

Nyhed

Du har fået en sms

herning vand prikker

25. august 2020

25. august, 2020

I går send­te vi en service-sms til de 13.665 kun­der, vi har mobilnum­mer på. Sms’en var en ven­lig påmin­del­se om, at vi net­op har udsendt 2. acon­to, der har beta­lings­frist den 1. september.

Er du til­meldt Betalingsservice, skal du intet fore­ta­ge dig. Din acon­to bli­ver auto­ma­tisk betalt til forfald.

Er du ikke til­meldt Betalingsservice, skal du huske at få betalt selv.

Hvis du ønsker at bli­ve til­meldt Betalingsservice, kan du gøre det i din net­bank eller via vores kun­depor­tal Min Side

Spørgsmål?

Har du spørgs­mål til din acon­to, er du altid vel­kom­men til at kon­tak­te os. Vi fan­ges på tlf. 9999 2299 eller mail info@herningvand.dk hver dag mel­lem kl. 9 og 15 (fre­dag dog kl. 9 til 12).