Drik trygt dit vand – det er ingen skadelige stoffer i


Ingen fund af chlothalonil-amidsulfonsyre i Herning Vands drikkevandsboringer

Alle vores 26 vandboringer er nu blevet testet for stoffet chlorothalonil-amidsulfonsyre (CAT)

Stoffet er ikke fundet i nogen af prøverne.

Chlorothanolil-amidsulfonsyre er et nedbrydningsprodukt af pesticidet chlorothanolil. Det er et svampemiddel, som var godkendt i Danmark i perioden 1982-2000. Det blev brugt ved dyrkning af hvede, kartofler, ærter, løg, porre, solbær, ribs og jordbær på friland samt agurker og prydplanter på friland og i væksthus. Stoffet er også anvendt som biocid i træmaling og bundmaling.

Miljøstyrelsen har den 23. april 2019 meldt ud, at pesticidet chlorothalonil-amidsulfonsyre fremover skal indgå på den obligatoriske liste over pesticider, som vandforsyninger skal undersøge for.

Miljøstyrelsen har i øvrigt bedt alle vandværker om at analysere for stoffet så hurtigt som muligt.

Det nye stof har fået et særligt lavt kvalitetskrav på 0,01 µ g/ l.

Miljøstyrelsen og DTU Fødevareinstituttet vurderer, at de det på grund af manglende viden ikke kan udelukke, at drikkevand med indhold af chlorothanolil-amidsulfonsyre kan udgøre sundhedsmæssige risici.

Der blev ikke fundet chlorothalonil-amidsulfonsyre i dit drikkevand, og vi tester fremover for stoffet, når vi udtager vores vandprøver.