Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Title:
  Hul i asfalt 
 • Message:

  Til bebo­e­re på [Vejnavn] 

  Der kom­met et hul i asfal­ten ud for Øster Alle Nr 2, Hammerum, ved vores brønd. Dette skyl­des dår­li­ge sam­lin­ger ved spil­de­vands­brøn­den og stik led­nin­ger­ne som går ud fra brønden. 


  Selve pro­ble­met er stop­pet og der lagt en jer­n­pla­de hen over hullet. 

  For at udbed­re ska­der­ne helt, skal der gra­ves op omkring brøn­den. Dette resul­te­rer i at vej­en skal spær­res helt af i ca. 2 dage, arbej­det er plan­lagt til uge 32, hvor der vil være omkør­sel via Tværgade.

   

  Har din nabo mod­ta­get den­ne besked? 

  Fortæl din nabo om beske­den og del den ger­ne på soci­a­le medi­er, f.eks. vej­grup­per på Facebook. 

  Hvis din nabo ikke er til­meldt vores SMS-service, så kan det ske via Herning vands hjem­me side, under drift­s­in­fo og pro­jek­ter: https://herningvand.dk/driftsinfo-og-projekter/ 


  For spørgs­mål kan der rin­ges til Herning Vand på tlf. +45 9999 2299 eller mail: info@herningvand.dk

  Hilsen Herning Vand