Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Title:
  Vandbrud
 • Message:

  Til for­bru­ge­re ved [Vejnavn] 


  Der vil bli­ve fore­ta­get test af brand­ha­ner i dit områ­de, fra tirs­dag d. 5. juli kl. 13:00 – 16.00


  Efter testen kan van­det fra drik­ke­vands­for­sy­ning være mis­far­vet og der kan fore­kom­me luft i syste­met. Er det­te til­fæl­det anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.