Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Vand for­sy­ning – alle hus­stan­de i kommunen
 • Title:
  Ledningsrenovering – Mindegade
 • Message:

  Til for­bru­ge­re på 

  I peri­o­de 16. august til 1. okto­ber vil Herning Vand renove­re drik­ke­vands­led­nin­gen i Mindegade som del af øvri­ge pro­jekt i gaden. 


  Arbejde vil bety­de at vil fore­kom­me mid­ler­ti­di­ge afbry­del­ser af drik­ke­vands­for­sy­nin­gen i dagsti­mer­ne. Disse afbry­del­se vil være plan­lag­te og kom­mu­ni­ke­res ud via sms-service for­ud for afbry­del­sen. Erfaringsmæssigt kan der desvær­re også fore­kom­me kor­te­re uplan­lag­te drifts­for­styr­rel­ser. Er det­te til­fæl­de vil vi arbej­de på hur­tigst muligt at få gen­skabt for­sy­ning og begræn­se gener­ne der føl­ger arbejdet. 


  Oplever du mis­far­vet eller luft­hol­digt vand anbe­fa­ler vi at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­re til van­det igen er klart.