Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Profile Name:
  Alle adres­ser i Herning kommune
 • Title:
  Spildevand – Akut spuling af kloak 
 • Message:

  Til bebo­e­re på [Vejnavn]  


  Der vil ons­dag d. 8- 6 bli­ve udlagt slid­lag ved Koustrup Mark nr. 127a og 140. I den for­bin­del­se kan der opstå lidt ven­te tid med at kom­me for­bi asfal­t­ud­læg­ge­ren eller trom­len. Pankas vil bestræ­be sig på at være til så lidt gene som muligt og vil luk­ke biler for­bi så hur­tigt de kan. 


  Vi bekla­ger den sene udmel­ding og de gener det måt­te medføre.  Fortæl ger­ne om den­ne sms til dine nabo­er og del det evt. på Facebook, så beske­den når ud til alle, der måt­te være berørte.


  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har dine nabo­er ikke fået den­ne besked? Så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de http://herningvand-2022.dk.dedi899.your-server.de/driftforstyrrelser. Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.