Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Anbefaling om at koge van­det, Hammershusvej 2, 14 og 16

 • Dato:
  13-01-2023

 • Besked:

  Ophævelse af kogeanbefaling


  Hammershusvej 2, 14 og 16, 7400 Herning.


  I for­bin­del­se med en ska­de på en intern jord­led­ning vur­de­re Herning Vand at der kun­ne være risi­ko for ind­hold af bak­te­ri­er i drik­ke­van­det. Der er nu taget to vand­prø­ver på ejen­dom­men og der er ikke fun­det spor af coli­for­me og/eller e.coliforme bakterier.

   

  HERNING VAND OPHÆVER DERFOR TIDLIGERE ANBEFALING OM AT KOGE VANDET INDEN DET DRIKKES.


  Vandet kan sta­dig fore­kom­me mis­far­vet eller med meget luft (hvi­de bob­ler). Er det til­fæl­det anbe­fa­ler vi at der skyl­les kraf­tigt fra til­gæn­ge­lig vandhaner.