Seneste SMSer

Se vores sene­st udsend­te SMS’er

 • Titel:
  Test af brand­ha­ner – Herning Midtby

 • Dato:
  25-10-2022

 • Besked:

  Til for­bru­ge­re i Herning midtby


  Brand og Redning MidtVest vil i peri­o­den fra d. 24. okto­ber og uger­ne frem, fore­ta­ge afprøv­ning af deres brand­ha­ner i Herning Midtby. Afprøvningen vil bety­de ændrin­ger i vand­strøm­me­ne i vores drik­ke­vands­led­nin­ger og kan drifts­for­styr­rel­ser i form af mis­farv­ning af van­det, ændret tryk­for­hold og/eller luft i systemet.


  Er det­te til­fæl­det anbe­fa­les det at der skyl­les fra nær­me­ste hane efter måle­ren ind­til van­det igen er klart og løber normalt.
  Med ven­lig hilsen

  Herning Vand


  PS. Har din nabo fået den­ne besked? Hvis nej så kan de regi­stre­re sig via vores hjem­mesi­de (https://herningvand.dk/driftforstyrrelser/#). Du kan i øvrigt også til­mel­de dig infor­ma­tion om f.eks. drifts­for­styr­rel­ser ved dit som­mer­hus eller arbejdsplads.