Nyhedsarkiv >Desværre ingen gratis struvit I år

Nyhed

Desværre ingen gratis struvit I år

herning vand prikker

21. april 2022

De sid­ste par år har vi givet gra­tis gød­ning i form af Struvit – eller PhosphorCare, som pro­duk­tet hed­der – ud til vores kun­der. Det gør vi desvær­re IKKE i år. Grunden er, at efter­spørgs­len i indu­stri­en har været så stor, at vi har solgt hele pro­duk­tio­nen. Vi har leve­ret Struvit til et for­søg til DAKA, som er i gang med at udvik­le en øko­lo­gisk gød­ning, hvor de til­sæt­ter Struvit for at øge fos­for­ind­hol­det. Senest har vi fået en hen­ven­del­se fra en gød­nings­pro­du­cent på Fyn, som har købt det sid­ste Struvit fra vores lager. De er også i gang med at udvik­le et gød­nings­pro­dukt, hvor Struvit ind­går for at øge fosforindholdet.