Tilmelding

til EU debat­mø­de fre­dag den 5. april, 2024

EU debat­mø­de den 5. april

Tilmelding

Af hen­syn til køk­ke­net har vi brug for at vide hvor man­ge del­ta­ge­re, der kom­mer. Udfyld der­for neden­stå­en­de for­mu­lar med navn, e‑mail og antal deltagere.

Indtastet infor­ma­tion vide­re­gi­ves ikke til tred­je­part og slet­tes umid­del­bart efter debat­mø­det har været afholdt.