Borgermøde om vand i kælderen

18. september 2020

Der var trængsel i kantinen på Ålykkevej, da vi onsdag den 16. september havde inviteret husejere i Herning, der har problemer med vand i kælderen, til et møde omkring deres udfordringer og vores – og ikke mindst deres egne – forpligtelser i forbindelse med dette.

Til højre finder du et link til præsentationen fra mødet, men herunder kan du læse de vigtigste pointer.

Generel orientering

 • Tidshorisonten for separering af kloakken i Herning ligger mindst 15 – 20 år og op til 30 år ude i fremtiden. Tilstanden er generelt ikke dårlig.
 • Der er andre områder i Herning Kommune, med både de samme og andre udfordringer.
 • I perioden 2023 – 2027 er der kun planlagt en enkelt etape i Herning (øst), da behovene er større andre steder.
 • Kommunen planlægger klimatilpasningsindsatsen koordineret med HV
 • Det lægges flere og flere fliser ogl. Det forstærker problemet med oversvømmelser og opstigning.
 • Grundejerne opfordres til og vil gerne indrapportere hændelser såsom vand i kældrene til HV
 • HV stiller egne oplysninger til rådighed for planlægning af den enkelte grundejers egen indsats, dog under hensyntagen til GDPR.
 • Grundejerne har selv et ansvar for at sikre deres egen ejendom imod indtrængende / opstigende kloakvand
 • Selve indsatsen på egen grund (fx højtvandslukke) skal designes og udføres af en kloakmester
 • Mange fliser og andet befæstelse forstærker problemet med opstigning
 • Herning Vand vil i samarbejde med Herning Kommune sende uddybende informationer ud til hele Herning, om sammenhængene, planer m.m.

Supplerende information

 • Hver gang der løber 10 liter vand ind på Herning Vands renseanlæg er kun de ca. 3,3 l spildevand. Resten er regnvand og primært indsivende grundvand. Det belaster driften, økonomien og reducerer Herning Vands muligheder for at overholde den aftalte service.
 • Indsivende grundvand skyldes en kombination af kloakkernes dårlige tilstand og højt stående grundvand.
 • Kloakken på Færøvej blev opgraderet for ca. 25 år siden, af de samme årsager som giver udfordringer nu.

Herning Vand følger op på

 • Muligheden for at bruge data om oversvømmelser mv. fra forsikringsselskaberne – på nationalt plan (GDPR kan være en forhindring)
 • Undersøger årsagen til problemer på Ørnevej
 • Udarbejder (til hjemmesiden) skitser og notat med
  • Dette er det allerbedste du kan gøre
  • Dette er det næstbedste du kan gøre

Deltagerne gav udtryk for

 • At have opnået en ret god forståelse for sammenhængene fagligt og økonomisk såvel som organisatorisk, herunder
  • Den service HV skal levere…og i øvrigt leverer
  • Grundejernes eget ansvar
  • At klimaændringerne sætter HV og husejernes systemer under pres
  • At 5 års-fristen stiller store krav til (den langsigtede) planlægning
  • At indsats ift. kloakfornyelsen hænger sammen med vandprisen
  • At der kan være villighed at betale mere for vandet såfremt kloak-investeringerne øges

Har du spørgsmål?

Giver ovenstående eller præsentationen anledning til spørgsmål, eller har du spørgsmål generelt til vand i kloakken, er du altid velkommen til at kontakte os på tlf. 9999 2299 eller info@herningvand.dk