Besøg fra Sydafrika


08.02.2019

Torsdag den 7. februar fik vi besøg af tre repræsentanter fra byen Saldanha Bay cirka 100 km nord for Cape Town i Sydafrika, som gerne ville lade sig inspirere af vores løsning med at installere fjernaflæste målere og bruge data til bedre kundeservice. 

Når mennesker deler viden

Det er altid spændende at se sig selv gennem andres øjne. Den oplevelse var vi så heldige at få i dag.

En lille delegation fra Sydafrika besøgte os, som en del af deres vand-eventyr og inspirationstur i Danmark. To repræsentanter fra et vand- og spildevands selskab i Saldanha Bay, Sydafrika – samt virksomheden Kamstrups Sydafrikanske repræsentant var på besøg. De ville gerne høre om vores erfaring med at udskifte 17.000 målere til fjernaflæste målere, og hvordan vi bruge data fra målerne til at effektivisere vores afregning.  De var også interesserede i den alarmservice, vi tilbyder vores kunder – hvor vi sender en sms, hvis data viser, at vores kunde har en lækage eller et brud.

Værdigfuld refleksion og relation

Selvom størrelsen på vores byer er næsten ens, lærte vi, at der også er en række forskelle, når man geografisk er placeret tæt på hver sin pol, i hver sin ende af verden.

Hvor vi i Danmark tager drikkevanddepoter og jævnlige regnskyl for givet – er der udfordringer i Sydafrika med tørke og mangel på grundvand. Netop derfor er de også interesserede i bedre processer med hensyn til aflæsning og dataindsamling.

Vi lærte en masse af vores nye Sydafrikanske relation, og det er ikke sidste gang vi deler vores viden. Vi får nemlig lige så meget igen.

 

 

From left: Niels Møller Jensen, Herning Vand, Sidney de Long, Shamrock Water Solutions, Kurt Ry Nowack, Herning Vand, Beau Adams, Saldanha Municipalty, Gavin Williams, Saldanha Municipalty and Brian Uhre Lassen, Herning Vand

De største forskelle

  • Sydafrika er som land udfordret på grundvandressourcer efter fire år med tørke.
  • Flere steder har der været restriktioner på det daglige vandforbrug. Indbyggerne må stadig kun bruge 50 liter per dag i Cape Town. Til sammenligning bruger en dansk husstand mellem 85-115 liter per dag.
  • Saldanha Bay havde sidste år også restriktioner, men ikke på nuværende tidspunkt.
  • I Saldanha Bay aflæser de deres 34.000 forbrugsmålere manuelt hver måned.