Besøg fra Georgien


29.05.2019

I går fik vi besøg af to repræsentanter fra et vand- og spildevandsforsyningsselskab i Georgien. De ville gerne ville lade sig inspirere af vores løsning med at udskifte 17.000 gamle vandmålere med digitale fjernaflæste målere, og se hvordan vi bruger data fra målerne til at udvikle nye og bedre services til vores kunder. 

Fra sortehavet til Herning

Head of Logistics and Procurement Department, Irakli Khvadagadze og Commercial Director, Giorgi Svanishvili, var i går på besøg som en del af deres inspirationstur til Danmark. De repræsenterer selskabet Georgian Power and Water – et stort selskab med omkring 700.000 kunder.

Det er ca. tre år siden vi begyndte at udskifte alle vores vandkunders gamle vandmålere med digitale. Som en del af servicen udviklede vi en alarmservice og bedre arbejdsgange for afregning, og det var præcis de erfaringer, repræsentanterne fra Georgien gerne ville have med hjem.

Spildevand og drikkevand går hånd i hånd

Selvom vandmålerene var i fokus, var vores gæster også interesserede i at opleve, hvordan vi håndterer vandet efter det er løbet igennem målerne.

En tur rundt på renseanlægget gav derfor anledning til en god snak om vores Struvitanlæg, hvor vi producerer bæredygtig gødning fra spildevandet og vores gastank der gør os selvforsynende med energi på renseanlægget.

Georgien er indbyggesmærsigt på størrelse med Danmark og det var spændende at videndele med et selskab, der er væsentligt større end os selv og høre om, hvordan de håndterer fremtidens udfordringer.

 

Fra venstre: Niels Møller Jensen, Herning Vand, Giorgi Svanishvili, Georgien Power and Water, Tanja Kisliakova, Kamstrup, Ikakli Khvadagadze, Georgien Power and Water og Brian Uhre Lassen, Herning Vand