Aftaleerklæring om udførelse af kloakering, Sunds

Ved udfyl­del­se erklæ­rer eje­ren at være ind­for­stå­et med at neden­stå­en­de arbej­de kan udfø­res på ejendommen.

Aftaleerklæring om udfø­rel­se af klo­a­ke­ring, Sunds eta­pe 4