Nyhedsarkiv >Årets entreprenørmøde er udsat

Nyhed

Årets entreprenørmøde er udsat

herning vand prikker

5. januar 2022

I lyset af den nuvæ­ren­de Coronasituation har vi valgt at udsæt­te vores årli­ge ori­en­te­rings­mø­de for entre­pre­nø­rer, der skul­le være afholdt den 27. janu­ar 2022

Vi hol­der øje med situ­a­tio­nen og håber at kun­ne afhol­de mødet i marts måned 2022.

Nyt tids­punkt for mødet bli­ver meldt ud, så snart vi har det på plads.