Nyhedsarkiv >Åbent hus 2023

Nyhed

Åbent hus 2023

herning vand prikker

21. august 2023

Besøg os på Ålykkevej 5 lørdag den 2. september mellem kl. 13:00 og 16:30 og…

  • Kom på rund­vis­ning på ren­se­an­læg­get, der sør­ger for den kom­pli­ce­re­de pro­ces med at ren­se spil­de­van­det. Der er rund­vis­ning kl. 13.30, 14.30 og 15.30, og du møder bare op for­an hoveddøren. 
  • Hør om reg­ler og få gode råd i for­bin­del­se med sky­brud og kraf­tig regn. 
  • Få et ind­blik i, hvor van­det kom­mer fra, og hvor­dan vi sik­rer drik­ke­van­dets høje kva­li­tet i Herning.

Der vil være gra­tis kaf­fe, kage og sodavand.

Vind 750 kr. til Herning Cityforening Besøg os til Åbent hus, svar på 10 spørgs­mål om Herning Vand og del­tag i kon­kur­ren­cen om et gave­kort på 750 kr. til Herning City-forening.