Nyhedsarkiv >Åbent hus 2019

Nyhed

Åbent hus 2019

herning vand prikker

29. august 2019

Vi åbner døre­ne, så du kan gå på opda­gel­se og kom­me helt tæt på arbej­det bag det sun­de vand i din hane.

Følg van­dets vej på ren­se­an­læg­get. Spørg løs om alt fra maski­ner til sky­brud og over­svøm­mel­se. Se det gød­nings­pro­dukt vi frem­stil­ler af spil­de­van­det og meget mere.

Arrangementet er for alle, så tag din fami­lie under armen, og kom og oplev van­dets verden.

Lørdag den 7. september

Kl. 13 – 16.30

Ålykkevej 5

7400 Herning

Vi hol­der arran­ge­men­tet i sam­ar­bej­de med Beredskabsstyrelsen, så du kan tage vand­bus­sen mel­lem de to ste­der og få en dag fyldt med oplevelser.

Du kan par­ke­re ved Ålykkevej 5.