Nyhedsarkiv >2. aconto for 2020 er på trapperne

Nyhed

2. aconto for 2020 er på trapperne

herning vand prikker

11. august 2020

I dis­se dage udsen­der vi 2. acon­to for 2020.

Acontobeløbet er et for­ud­be­talt beløb, du beta­ler for et esti­me­ret forbrug.

I slut­nin­gen af året, når din måler bli­ver fjer­n­af­læst, bereg­ner vi dit fak­ti­ske for­brug, og har du ind­be­talt for meget, får du det over­sky­den­de beløb retur.

Har du betalt for lidt acon­to, vil du bli­ve opkræ­vet belø­bet for dit ekstra for­brug på din årsopgørelse.

Betalingsfrist

2. acon­to skal beta­les sene­st den 1. sep­tem­ber, 2020.

Er du ikke til­meldt beta­lings­ser­vi­ce, kan du til­mel­de dig på Min side. Her kan du også opda­te­re dine kon­tak­top­lys­nin­ger og til­pas­se dine indstillinger.

Har du fået en fjer­n­af­læst måler og mod­ta­ger vand fra Herning Vand, kan du også se dit for­brug helt ned på timeniveau.

Er du i tvivl eller har spørgs­mål til ele­men­ter på din reg­ning, kan du se mere her: Forstå din reg­ning.